Den positiva möjligheten om att kunna nyttja RUT-avdrag håller sig vid liv, även under detta år. Dock så har riktlinjerna och reglerna ändrats lite sedan den nya stadsbudgeten sattes vilket öppnar dörrar för dem som är i behov av hjälp med bland annat IT och trädgårdsarbeten.

Som vi skrev om i ett tidigare inlägg finns det förmåner att ta del av när det gäller tjänster, till exempel anlita en städfirma för att få hjälp med städningen, både hemma och på arbetsplatsen. Det är framförallt städningen, flyttjänster och personlig omsorg som har varit populärt att nyttja eftersom det finns ett så kallat RUT-avdrag som hjälper en ekonomiskt samtidigt som chanserna för arbetstillfällen ökar. Vad som innefattar kategorin RUT ändras lite årligen och sedan den 1 augusti förra året sattes nya riktlinjer för avdraget igen.

Så vad är det som gäller nu? Jo, rutavdraget ger fortfarande rätt till avdrag på upp till 50 procent av arbetskostnaden. Men sedan den nya budgeten presenterats av riksdagen kan man nu även använda rutavdraget till att få vitvaror reparerade i hemmet. Med vitvaror menar man traditionellt kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, spis och så vidare. Som man skriver i Svenska Dagbladet kommer man även att kunna använda avdraget när man väljer att anlita någon som hjälper till med IT, som till exempel installationer av dator och tv, samtidigt som man även breddat möjligheterna om att ta hjälp med trädgårdsarbeten. Nu är det godkänt att använda avdraget vid till exempel röjning av sly, stubbfräsning och fällning av träd.

Vad kan man använda rutavdraget till?

I varje kategori ingår särskilda riktlinjer och regler om vad som ingår och inte. Men nedan listas kategorierna med några innehållande tjänster från varje. Exakt vilken typ av tjänst som innefattas i varje kategori finns beskriver på Skatteverkets hemsida.

  • Barnpassning – läxhjälp, matlagning till barnet
  • Data- och IT-tjänster – reparationer, underhåll, installation
  • Flyttjänster – flytt mellan två bostäder
  • Kläd- och textilvård – tvätt, strykning, putsning av skor, skrädderier
  • Personlig hjälp och omsorg – hjälp med personlig hygien, betlaning av räkningar, matlagning, övervakning
  • Reparation av vitvaror – tvättmaskin, diskmaskin, kyl, frys, spis
  • Städning – hemstädning, flyttstädning
  • Trädgårdsarbete – gräsklippning, klippning av häckar, stubbfräsning, röjning av sly