Har du problem med möss, råttor eller andra gnagare hemma? Det har jag, i sommarstugan. Så jag köpte elektriska ljudskrämmor, men nu har jag fått höra att de inte har någon avskräckande effekt. Det känns ju halvkul.

Möss eller råttor är inget man vill ha inomhus. Därför är det inte konstigt att ljudskrämmor, alltså elektriska apparater som sänder ut ljud som ska hålla gnagarna borta, har blivit en försäljningssuccé. De finns idag att köpa nästan överallt där man kan köpa saker för hemmet. De fungerar så att de sänder ut ultraljud, alltså ljud med en högre frekvens än 20 000 Hertz, som ska verka avskräckande på råttor, möss och enligt vissa tillverkare också på insekter. Människor kan inte höra ultraljud, och blir sämre på att uppfatta högfrekventa djur ju äldre de blir. Det här fungerar som försäljningsargument för ljudskrämmorna: de skrämmer bort skadedjur, utan att störa de boende. Och det är ju ett bra argument. Men stämmer det?Råtta

Det går att skrämma bort skadedjur av olika slag med hjälp av ljud. Men det är viktigt att det är biologiskt relevanta ljud. Vad betyder det? Forskaren Nicholas Aflitto förklarar, i en text som jag hittade på Villaägarnas webbplats. Precis som människor kommunicerar djur på flera sätt, bl.a. med ljud, och för vissa djur är ljud den viktigaste kommunikationsformen. Det här går att utnyttja. Man kan t.ex. avskräcka barkborrar från att ta sig in i och förstöra trä genom att sända ut det ljud som de ger ifrån sig när de är jagade av rovdjur. Det är ett biologiskt relevant ljud. Ett annat exempel är myggfällor som lockar till sig hanmyggor genom att sända ut ett ljud som liknar det som kommer från honmyggors vingar.

Relevanta och irrelevanta ljud

Men hur väl fungerar barkborrarnas varningsljud för att hålla andra skadeinsekter borta, eller för helt andra djurarter? Troligen inte särskilt väl, eftersom det inte rör sig om för de andra djuren biologiskt relevanta ljud. Skillnaden mellan en barkborre och en mus är lika stor som mellan en mygga och en människa, och vi reagerar inte på samma ljud. Precis som en människa kan uppfatta ett nytt och okänt djur som obehagligt kan en mus eller råtta tycka likadant, och hålla sig borta för en tid. Men efter ett tag kommer djuren att vänja sig vid ljudet. Det gäller inte bara däggdjur, utan också insekter, och det gäller inte bara ljud från skrämmor, utan även andra ljud från huset, som t.ex. från värmepumpen.

En ljudskrämma som härmar ljudet av en mus som blivit skadad skulle kunna fungera, åtminstone för att hålla möss av samma art borta. Men för att hålla möss och råttor borta behöver man alltså ljudskrämmor som sänder ut båda djurarternas varningsläten. Och frågan är hur djuren kommer att reagera på flera ljud som säljs ut samtidigt.

Så vad ska man göra för att få bort den fyrfota ohyran? Skaffa katt kanske, eller lägga ut råttfällor. Tänk bara på att katten kommer att höra ultraljudet, och kanske störas av det. Så stäng av ljudskrämman.