För att få det att fungera att jobba hemifrån är det viktigt att skilja mellan arbetet och annat som sker i hemmet. Det går att underlätta genom att skapa en särskild arbetsplats, istället för att arbeta överallt. Att ha rutiner och arbeta på särskilda tider kan också bidra till att det fungerar i längden.

När det blev rekommenderat att arbeta hemifrån trodde de flesta att det var för en kortare tid, att restriktionerna som kom med pandemin skulle vara över efter ett par månader. Nu när coronasmittan format våra liv betydligt längre än så kan det börja kännas riktigt tärande att arbeta hemifrån. Men det finns saker som kan göra att det blir lättare att orka.

Arbetsplats

En grundläggande sak är att skapa en arbetsplats. Har du en bärbar dator kanske du tänker att du kan sitta lite var som helst, men bara för att det är möjligt att arbeta från soffan betyder det inte att det är en bra idé. För att både kroppen och huvudet ska kunna må bra av hemarbete behövs en genomtänkt arbetsplats. Skapa en plats som passar dig ergonomiskt, köp hem bra kontorsprodukter så du har vad du behöver, och anpassa arbetsplatsen så den fungerar för alla olika arbetsuppgifter. Deltar du i videokonferenser ska du inte behöva inse fem minuter innan det börjar att du måste ta hand om disken för att den annars syns i bild. Ha en plats som fungerar praktiskt, och ha framför allt en enda plats, så att ditt arbete blir placerat på en plats i hemmet, medan resten av hemmet fortfarande fungerar som just hem.

Arbetstid

Något annat som är viktigt för att hemarbete ska fungera i längden är att ha arbetstider. Skapa rutiner, precis som när arbetet utfördes på arbetsplatsen. Om du arbetar på bestämda tider, tar pauser när du behöver och lägger in träning i din veckoplanering, så ökar chanserna att din vardag börjar fungera på ett tillfredsställande sätt. Bland annat beror det på att du då lättare kan skilja på arbetstid och fritid, vilket underlättar återhämtning.

Det viktigaste är alltså att skilja mellan arbetet och annat som sker i hemmet. Det kan du göra genom att arbeta på särskilda tider och på en särskild plats. Då flyter inte arbetet ihop med allt annat, och du får lättare att orka.